فروخته شده

افزایش وزن

پروتئین

پودر 2270 گرمی

بیسکوئیت وانیل, توت فرنگی, شکلات, کارامل, موز

وی ۲۲۷۰

500,000 تومان

افزایش وزن

پروتئین

پودر 4500 گرمی

توت فرنگی, شکلات, کارامل, موز

گین ۴۵۰۰

298,400 تومان

افزایش وزن

پروتئین

پودر 6800 گرمی

توت فرنگی, شکلات, کارامل, موز, وانیل

گین ۶۸۰۰

437,200 تومان

کازئین

پودر 2000 گرمی

شکلات, کارامل, موز

افزایش وزن

کازئین

پودر 4500 گرمی

توت فرنگی, شکلات, کارامل, موز

فروخته شده

افزایش وزن

پروتئین

پودر 2270 گرمی

دبل شکلات, کارامل, موز, وانیل

وی 4500

926,200 تومان