افزایش وزن

کازئین

پودر 3000 گرمی

توت فرنگی, دبل شکلات, موز, هلو

افزایش وزن

کازئین

پودر 1300 گرمی

توت فرنگی, دبل شکلات, موز

کازئین

پودر 2000 گرمی

شکلات, کارامل, موز

افزایش وزن

کازئین

پودر 4500 گرمی

توت فرنگی, شکلات, کارامل, موز

افزایش وزن

کازئین

پودر 2600 گرمی

توت فرنگی, شکلات, موز