لیست همه مکمل های بدنسازی و ورزشی فروشگاه انرژیمو

آمینو اکسپرس

426,000 تومان

کاهش وزن

چربی سوز

قرص 120 عددی

بدون طعم

ریکاوری

آمینو اسید

قرص 400 عددی

بدون طعم

ریکاوری

آمینو اسید

قرص 400 عددی

بدون طعم

افزایش وزن

پروتئین

پودر 6800 گرمی

توت فرنگی, وانیل, شیر شکلات

مس 6800

526,100 تومان
فروخته شده

افزایش وزن

پروتئین

پودر 2270 گرمی

شکلات, هلو, وانیل

وی 908

203,600 تومان
فروخته شده

افزایش وزن

پروتئین

پودر 2270 گرمی

دبل شکلات, کارامل, موز, وانیل

وی 4500

926,200 تومان

پودر 400 گرمی

شکلات

جونیور

19,400 تومان

پودر 300 گرمی

توت فرنگی, شکلات, موز

پودر 300 گرمی

توت فرنگی, شکلات, موز

فروخته شده

ریکاوری

چربی سوز

قرص 60 عددی

بدون طعم

فروخته شده

افزایش وزن

پروتئین

پودر 2270 گرمی

توت فرنگی, دبل شکلات, موز, وانیل

افزایش وزن

کربو

پودر 6800 گرمی

آلبالو, آناناس, پرتقال, شکلات, لیمو

کربو 6800

317,600 تومان

افزایش وزن

کربو

پودر 4500 گرمی

آلبالو, آناناس, پرتقال, لیمو

کربو 4500

230,800 تومان

افزایش وزن

کربو

پودر 2000 گرمی

آلبالو, آناناس, لیمو

کربو 2000

105,200 تومان

افزایش قدرت, ریکاوری

کراتین

پودر 100 گرمی, پودر 200 گرمی, پودر 300 گرمی

بدون طعم

کراتین

24,800 تومان63,400 تومان

ریکاوری, نگهداری وزن

آمینو اسید

پودر 100 گرمی, پودر 300 گرمی

بدون طعم

گلوتامین

60,700 تومان153,700 تومان

کاهش وزن

چربی سوز

قرص 60 عددی

بدون طعم

ریکاوری

پودر 400 گرمی

آناناس, لیمو

آمینو وی 800 عددی

305,000 تومان 295,000 تومان
فروخته شده

ریکاوری

چربی سوز

قرص 60 عددی, قرص 100 عددی

آناناس, بیسکوئیت وانیل

افزایش وزن

کربو

پودر 400 گرمی

لیمو

کربو 400

26,300 تومان

کاهش وزن

چربی سوز

قرص 120 عددی

بدون طعم

ریکاوری, نگهداری وزن

آمینو اسید

قرص 200 عددی

بدون طعم

بی سی ای ای

161,400 تومان

افزایش وزن

پروتئین

پودر 6800 گرمی

توت فرنگی, شکلات, وانیل

گین ویت 6800

466,100 تومان

ریکاوری

چربی سوز

قرص 60 عددی

بدون طعم

ریکاوری

چربی سوز

قرص 60 عددی, قرص 100 عددی

بدون طعم

ال کارنیتین 1000

93,000 تومان146,600 تومان

ریکاوری

ویتامین

قرص 30 عددی, قرص 100 عددی

بدون طعم

مولتی ویتامین اسپرت

34,100 تومان105,000 تومان

ریکاوری

آمینو اسید

قرص 30 عددی, قرص 100 عددی, قرص 200 عددی

بدون طعم

ال آرژنین

35,200 تومان149,400 تومان

افزایش وزن, ریکاوری

آمینو اسید

قرص 200 عددی

بدون طعم

کاهش وزن

چربی سوز

قرص 120 عددی

بدون طعم

ریکاوری, نگهداری وزن

آمینو اسید

قرص 200 عددی

بدون طعم

افزایش وزن

کازئین

پودر 3000 گرمی

توت فرنگی, دبل شکلات, موز, هلو

افزایش وزن

پروتئین

پودر 3000 گرمی

بیسکوئیت وانیل, توت فرنگی, دبل شکلات, موز, هلو

مس 3000

250,000 تومان

افزایش وزن

پروتئین

پودر 3000 گرمی

بیسکوئیت وانیل, توت فرنگی, هلو, شیر شکلات

گینر 3000

230,000 تومان

ریکاوری

کربو

پودر 3000 گرمی

آلبالو, آناناس, پرتقال, لیمو

کربو 3000

165,000 تومان

افزایش وزن

پروتئین

پودر 4500 گرمی

توت فرنگی, شکلات, وانیل

افزایش وزن

پروتئین

پودر 2000 گرمی

توت فرنگی, شکلات, موز

افزایش وزن

کازئین

پودر 4500 گرمی

توت فرنگی, شکلات, کارامل, موز

افزایش قدرت, افزایش وزن

کراتین

پودر 100 گرمی, پودر 300 گرمی

بدون طعم

کراتین

25,200 تومان63,000 تومان

نگهداری وزن

آمینو اسید

پودر 100 گرمی, پودر 200 گرمی, پودر 300 گرمی

بدون طعم

گلوتاویت

58,800 تومان158,600 تومان

ریکاوری

ویتامین

قرص 30 عددی, قرص 100 عددی

بدون طعم

زینک پلاس

24,400 تومان60,000 تومان

ریکاوری

کربو

پودر 2600 گرمی

آلبالو, آناناس, پرتقال, لیمو

کربو ۲۶۰۰

132,200 تومان

ریکاوری

کربو

پودر 1300 گرمی

آلبالو, آناناس, پرتقال, لیمو

کربو ۱۳۰۰

70,900 تومان

ریکاوری

پودر 400 گرمی

آلبالو, آناناس, پرتقال, لیمو

کربو ۴۰۰

26,600 تومان

افزایش وزن

کازئین

پودر 1300 گرمی

توت فرنگی, دبل شکلات, موز

افزایش وزن

کازئین

پودر 2600 گرمی

توت فرنگی, شکلات, موز

ریکاوری

آمینو اسید

قرص 30 عددی, قرص 100 عددی, قرص 200 عددی

بدون طعم

ال آرژنین

31,000 تومان144,900 تومان
فروخته شده

افزایش وزن

پروتئین

پودر 900 گرمی

وانیل

فروخته شده

افزایش وزن

پروتئین

پودر 900 گرمی, پودر 2270 گرمی

بدون طعم

ایزو وی ۹۱۰

290,500 تومان653,500 تومان
فروخته شده

افزایش وزن

پروتئین

پودر 2270 گرمی

بیسکوئیت وانیل, توت فرنگی, شکلات, کارامل, موز

وی ۲۲۷۰

500,000 تومان

ریکاوری, نگهداری وزن

گلوتامین

پودر 100 گرمی, پودر 200 گرمی, پودر 300 گرمی

بدون طعم

گلوتامین

61,300 تومان165,000 تومان

افزایش قدرت

کراتین

پودر 100 گرمی, پودر 200 گرمی, پودر 300 گرمی

بدون طعم

کراتین

22,700 تومان72,000 تومان

ریکاوری

آمینو اسید

قرص 400 عددی

بدون طعم

ریکاوری

آمینو اسید

قرص 400 عددی

بدون طعم

افزایش وزن

آمینو اسید

قرص 400 عددی

بدون طعم

افزایش وزن

پروتئین

پودر 2600 گرمی

توت فرنگی, دبل شکلات, موز

مس ۲۶۰۰

199,200 تومان

افزایش وزن

پروتئین

پودر 1300 گرمی

توت فرنگی, دبل شکلات, موز

مس ۱۳۰۰

100,600 تومان

کازئین

پودر 2000 گرمی

شکلات, کارامل, موز

افزایش وزن

پروتئین

پودر 2000 گرمی

توت فرنگی, شکلات, وانیل

مس ۲۰۰۰

162,600 تومان

افزایش وزن

پروتئین

پودر 4500 گرمی

شکلات, موز

مس ۴۵۰۰

358,100 تومان

افزایش وزن

پروتئین

پودر 6800 گرمی

توت فرنگی, شکلات, کارامل, موز, وانیل

گین ۶۸۰۰

437,200 تومان

افزایش وزن

پروتئین

پودر 4500 گرمی

توت فرنگی, شکلات, کارامل, موز

گین ۴۵۰۰

298,400 تومان

افزایش وزن

پروتئین

پودر 2000 گرمی

توت فرنگی, شکلات, هلو

گین ۲۰۰۰

141,200 تومان

افزایش وزن, ریکاوری

آمینو اسید

قرص 200 عددی

بدون طعم

ریکاوری, نگهداری وزن

آمینو اسید

قرص 200 عددی

بدون طعم

کاهش وزن

چربی سوز

قرص 60 عددی, قرص 100 عددی

بدون طعم

ال کارنتین 1000

91,100 تومان144,900 تومان

افزایش وزن

پروتئین

توت فرنگی, شکلات, موز

ام آر ویت

220,000 تومان

افزایش وزن

پروتئین

توت فرنگی, شکلات, موز

امیزینگ

250,000 تومان

افزایش قدرت, افزایش وزن

آمینو اسید

قرص 325 عددی

بدون طعم

آمینو ۸۰۰۰

238,800 تومان
فروخته شده

ریکاوری

آمینو اسید

قرص 400 عددی

بدون طعم

آمینو آرژنین

177,700 تومان

ریکاوری

آمینو اسید

قرص 400 عددی

بدون طعم

فروخته شده

افزایش وزن

پروتئین

پودر 900 گرمی

توت فرنگی, شکلات, موز, وانیل

افزایش وزن

پروتئین

پودر 2600 گرمی

توت فرنگی, دبل شکلات, موز, وانیل

گین ویت ۲۶۰۰

180,000 تومان

افزایش وزن

پروتئین

پودر 1300 گرمی

توت فرنگی, دبل شکلات, موز, وانیل, انبه

فروخته شده

افزایش قدرت, افزایش وزن

آمینو اسید

قرص 325 عددی, قرص 800 عددی

بدون طعم

مکمل های بدنسازی برند های معتبر در فروشگاه اینترنتی انرژیمو. به راحتی مکمل های بدنسازی خود را جستجو کنید و با قیمیت ارزان خرید کنید. فروشگاه تخصصی مکمل های بدنسازی و ورزشی انرژیمو

مکمل های بدنسازی اورجینال و با کیفیت در دسترس همه ورزشکاران

مطالعه مقاله سازمان FDA درباره مکمل های غذایی